Du må være i et arbeidsforhold

  • Ordningen gjelder norsk fag- eller svennebrev og du må ha grunnleggende ferdigheter.
  • Du må ha jobbet ett år i full stilling for å kunne tegne kontrakt for fagbrev på jobb.
  • Jobber du deltid, må den samlede praksisen være ett år.
  • 80% stilling kan godkjennes som heltidsstilling.
  • Du må dokumentere allsidig praksis i forhold til Vg3-læreplanen

 

Krav til stillingsprosent

Fagbrev på jobb er et opplæringsløp. Det er viktig at det er kontinuitet i opplæringen. Det vil derfor være krav om stillingsprosent i kontrakten. I hovedssak skal det være en 100% stilling. I særskilte tilfeller kan vi godkjenne en lavere stillingsprosent som da vil gi lengre læretid.


Publisert 25. januar 2019, oppdatert 20. mai 2019.