Fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb er en alternativ vei til fag- eller svennebrev for voksne som er i arbeid.

Fagbrev på jobb ble vedtatt av Stortinget 24. mai 2018. Dette er en ny ordning for å få flere ufaglærte arbeidstakere til å ta fag- eller svennebrev.

Målgruppen er voksne i arbeidslivet som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring. De har noe, men allsidig praksis i faget, og trenger veiledning og opplæring før de kan gå opp til fag- eller svenneprøven.

Dette er en ordning som har elementer fra praksiskandidatordningen og lærlingordningen. Kandidatene skal være i jobb, og de skal ha full lønn i hele læretiden. Bedriftene mottar basis II tilskudd for opplæringen.

Det er bedriftene som skal sende inn skjemaet sammen med vurdering av kompetansen for kandidatene til fagbrev på jobb.

 


Publisert 12. desember 2018, oppdatert 22. august 2019.