Resultatene fra lærebedriftsundersøkelsen 2017

306 faglige ledere i lærebedrifter i Buskerud har svart på undersøkelsen om hvordan det er å være lærebedrift og faglig leder.

Undersøkelsen som ble sendt ut til 652 respondenter. Det ender opp med en svarprosent på 47%. Et resultat omtrent på samme nivå som nasjonalt resultat der svarprosenten endte på 48%.

Buskerud fylkeskommune sitt resultat viser:

  • en økning i tilfredsheten hos de faglige lederne i lærebedriftene på 26 av de 39 delspørsmålene i forhold til resultatene fra 2016.
  • likt eller bedre resultat enn nasjonalt på 17 av delspørsmålene.
  • noe lavere score i forhold til nasjonalt resultat på 20 av de 39 spørsmålene, men her er det små forskjeller.

Les mer om Oppsummering Lærebedriftsundersøkelsen 2017 per hovedområde.

Se resultatet i Buskerud sammenlignet nasjonalt per spørsmål i Lærebedriftsundersøkelsen BFK - nasjonalt 2017.


Publisert 21. juni 2018, oppdatert 21. juni 2018.