Fagbrevutdeling i Drammen

610 fagarbeidere ble invitert til utdelingen i Filadelfia sine lokaler i Drammen torsdag 14. november.

Med så mange inviterte, ble det holdt 2 fagbrevutdelinger på samme kveld. Den første utdelingen kl. 17.30 og den andre kl. 19.30.

279 fagarbeidere møtte opp for å motta fagbrev i 57 forskjellige lærefag. Flest fagbrev ble delt ut i helsearbeiderfaget, barne-og ungdomsarbeiderfaget, elektrikerfaget, bilfaget lette kjøretøy og salgsfaget.

Programmet var nokså likt på begge utdelingene. Elever fra musikklinja på St. Hallvard underholdt med sang, og Drammen Jern musikkorps spilte for oss gjennom hele kvelden. Olav Fjeldheim Horne, leder fagopplæringsseksjonen, stod for selv utdelingen av fagbrevene.

Hilsningstalen til de nye fagarbeiderne ble på første utdelingen holdt av Olav Fjeldheim Horne selv. Frank Guneriussen fra El-fagenes opplæringskontor holdt hilsningstalen på den andre utdelingen.

Det ble en flott kveld, og vi gratulerer alle våre nye fagarbeidere. Lykke til videre!

Publisert 15. november 2019, oppdatert 15. november 2019.