UngInvest AIB

Adresse: Postboks 656, 3003 Drammen

UngInvest AIB sin nettside: www.aib.bfk.no

Leder: Ingebjørg Mæland
Telefon: 32 26 12 04 / 97 58 86 09

Finn ansatte


UngInvest AIB har fire avdelinger: 

UngInvest AIB avd Drammen
Postadresse: Postboks 656, 3003 Drammen
Besøksadresse: Svelvikveien 63 B, 3039 Drammen
Telefon: 32 26 12 00
E-post: aidp...@bfk.no
Avdelingsleder: Åse Falch

UngInvest AIB avd Kongsberg
Postadresse:
Postboks 148, 3603 Kongsberg
Besøksadresse: Stollveien 23, 3617 Kongsberg
Telefon: 32 26 12 80
E-post: aikp...@bfk.no 
Avdelingsleder: Stine Karin Wettestad Thorsdalen

UngInvest AIB avd Midtfylket
Adresse: Nedre Nedmarken 9, 3370 Vikersund
Telefon: 32 26 12 81
E-post: aimp...@bfk.no 
Avdelingsleder: Rune Sødal 

UngInvest AIB avd Ringerike
Adresse: Ådalsveien 55, Risesletta, 3516  HØNEFOSS
Telefon: 32 26 12 50
E-post: airp...@bfk.no 
Avdelingsleder: Heidi Weisten 


Publisert 24. januar 2013, oppdatert 21. august 2017.