UngInvest AIB

UngInvest AIB er et styrkebasert og praksisnært læringssted for ungdommer som for en periode trenger et annet tilbud enn den ordinære videregående opplæringen.

UngInvest jobber med et styrkebasert tenkesett. Tenkesettet heter Appreciative Inquiry (AI) og bygger på positiv psykologi.

I løpet av et skoleår er 170 -180 ungdommer i UngInvest og det er kontinuerlig inntak.

UngInvest har flere verkstedstilbud: Trearbeid, mekaniske fag, kantine- og catering, media, salg, service og design og håndverk. I tillegg gis det tilbud om opplæring i norsk, matematikk, engelsk, data og samfunnsfag.  

Se mer informasjon på UngInvest AIB sin nettside.


Publisert 12. august 2015, oppdatert 7. august 2017.