Tannskader

Tannskader kan inndeles i tannbrudd (tannfraktur), løsning av tann, innslått tann og utslått tann.

  • Skader av tenner forekommer hyppig, særlig hos barn
  • Utslåtte tenner skal replanteres umiddelbart eller oppbevares i melk, fysiologisk saltvann eller i munnhulen inntil de kan replanteres
  • Melketenner skal ikke replanteres

Tannbrudd ( tannfraktur)

Et tannbrudd kan innbefatte kronen, roten eller begge, og det kan innebære at nerven blir blottlagt. Brudd som er begrenset til emalje (den ytre, harde delen av tannen) og en mindre del av dentinet (tannbenet), behøver ofte ikke umiddelbar behandling, men bør sjekkes av tannlege. Brudd som blottlegger nerven (pulpa), er ofte smertefulle og pasienten trenger å oppsøke tannlege straks.

Avbrekte deler av tannen bør oppbevares fuktig slik at de eventuelt kan festes på igjen.Ved blottlagt pulpavev benevnes skaden komplisert kronefraktur. Pasienten bør informeres om å kontakte tannlege snarest for vurdering. 

Løs tann

En løs tann lar seg forskyve til siden eller ut av tanngropen. Dersom en melketann er så løs at det er fare for at den kan mistes (kan falle ned i luftrøret), eller den skaper bittproblemer, bør tannlegen kontaktes umiddelbart for fjerning av tannen. Tannlegen må også oppsøkes umiddelbart hvis det er en permanent (blivende) tann som er løs. Tannen må festes og eventuelt rotbehandles og følges opp videre.

Innslått tann

En innslått tann betyr at tannen er trykket inn i kjevebeinet. Oppsøk tannlege.

Mistet tann

En mistet permanent tann er en akuttsituasjon, mens en mistet melketann gjør man ikke noe med.

En mistet permanent tann bør ideelt settes inn på stedet. Er tannen synlig forurenset kan den skylles forsiktig før den settes inn, men unngå å berøre, gni eller rense roten på tannen fordi det kan skade festebåndene og reduserer sjansen for vellykket gjeninsetting. Oppsøk tannlege umiddelbart for å få festet tannen og startet med antibiotika (penicillin).

Dersom det ikke er mulig å sette tannen inn med en gang, bør den oppbevares i munnen, eventuelt i helmelk eller fysiologisk saltvann på vei til tannlege. 

Melketenner skal ikke settes inn igjen, da dette kan føre til skade på de permanente tannanlegg. 

 

Kilde: Tidsskrift for Norsk Legeforening


Publisert 12. august 2013, oppdatert 12. august 2013.