Tannbehandling i narkose ved Drammen sykehus

Tannbehandling i narkose på Drammen sykehus tilbys av BFK Tannhelse, den offentlige tannhelsetjenesten i Buskerud.

Tannbehandling i narkose, Drammen sykehus

 

Hvem kan få tilbud om narkosebehandling?

Tannbehandling i narkose på Drammen sykehus tilbys av BFK Tannhelse, den offentlige tannhelsetjenesten i Buskerud, og gis til pasienter som har rettigheter etter Lov om tannhelsetjenesten.  https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1983-06-03-54#KAPITTEL_8

Det er kun offentlig ansatte tannleger og tannpleiere som henviser til narkosebehandling. Det skjer etter en totalvurdering etter at alle alternative behandlinger er forsøkt, tilvenning, beroligende medikamenter eller lystgass.

 

Hva skal henvisningen inneholde?

Henvisende tannlege/tannpleier følger rutinene som er beskrevet i BFK Tannhelses kvalitetssystem.

Sammen med henvisningen må følgende dokumenter sendes inn:

Egenerklæringsskjema- Utleveres av tannlegen. Fylles ut av fastlegen din og leveres tilbake til tannlegen.

Samtykkeerklæring- Utleveres av tannlegen, undertegnes og sendes sammen med henvisningen.

Vedtaksskjema- For pasienter som mangler samtykkekompetanse, fylles ut av tannlegen.

OPG- stort røntgenbilde- fra henvisende tannlege, ved behov

NB Manglende dokumentasjon kan medføre at henvisningen blir avvist.

 

Viktige forholdsregler på behandlingsdagen:

Du må ikke spise, drikke, spise pastiller eller røyke de siste 6 timene før behandlingen.

Det er et absolutt forbud mot å være sjåfør på behandlingsdagen.

 

Har du spørsmål?

Kontakt oss på Tannh...@bfk.no eller emine....@bfk.no. NB Ikke oppgi sensitiv informasjon på mail.

Adresse:

Tannbehandling i narkose skjer på Drammen sykehus, tannklinikken 12.etasje

Åpningstider: Mandag, onsdag, torsdag og fredag fra 08.00 til 15.00 

Tlf 32 80 37 92

 

Hvem kan få tilbud om narkosebehandling?

Tannbehandling i narkose på Drammen sykehus gis til pasienter som har rettigheter etter Lov om tannhelsetjenesten. 

 Det er kun offentlig ansatte tannleger og tannpleiere som henviser til narkosebehandling. Det skjer etter en totalvurdering etter at alle alternative behandlinger er forsøkt, tilvenning, beroligende medikamenter eller lystgass.

 

Hva skal henvisningen inneholde?

Henvisende tannlege/tannpleier følger rutinene som er beskrevet i BFK Tannhelses kvalitetssystem.

Sammen med henvisningen må følgende dokumenter sendes inn:

  • Egenerklæringsskjema - Utleveres av tannlegen. Fylles ut av fastlegen din og leveres tilbake til tannlegen.
  • Samtykkeerklæring - Utleveres av tannlegen, undertegnes og sendes sammen med henvisningen.
  • Vedtaksskjema - For pasienter som mangler samtykkekompetanse, fylles ut av tannlegen.
  • OPG stort røntgenbilde - fra henvisende tannlege, ved behov

NB Manglende dokumentasjon kan medføre at henvisningen blir avvist.

 

Viktige forholdsregler på behandlingsdagen:

Du må ikke spise, drikke, spise pastiller eller røyke de siste 6 timene før behandlingen.

Det er et absolutt forbud mot å være sjåfør på behandlingsdagen.

 

Har du spørsmål?

Kontakt oss på Tannh...@bfk.no eller emine....@bfk.no. NB Ikke oppgi sensitiv informasjon på mail.

 

Adresse:

Tannbehandling i narkose skjer på Drammen sykehus, tannklinikken 12.etasje

Åpningstider: Mandag, onsdag, torsdag og fredag fra 08.00 til 15.00 

Tlf 32 80 37 92


Publisert 29. oktober 2018, oppdatert 29. oktober 2018.