Priser på tannbehandling

I henhold til forskrift om prisopplysning ved tannlegetjenester skal alle som utfører tannbehandling ha prisoppslag på venteværelset over ytelser som tilbys.

Priser gjeldende fra 1.1.2019
 
Type behandlingStykkpris *)Timepris   

Undersøkelse utført av tannlege

628,- 1.882,-

Undersøkelse utført av tannpleier

628,- 1.178,-

Undersøkelse med 2 røntgenbilder

850,-  

Røntgen pr bilde

120,-  

Tannfarget fylling, liten

800,- 1.882,-

Tannfarget fylling, middels

1.300,- 1.882,-

Tannfarget fylling, stor

1.600,- 1.882,-

Bedøvelse

165,-  

Fjerning av tann

885,- 1.882,-

Forebyggende behandling (fluorbehandling,
rensing av bakteriebelegg og tannstein)
Utført av tannlege

  1.830,-

Forebyggende behandling (fluorbehandling,
rensing av bakteriebelegg og tannstein)
Utført av tannpleier

  1.178,-

Krone **)

4.200,-

Protese (helprotese en kjeve) **)

5.320,-

 

*) Stykkpris: Pris ved ”normal” vanskelighetsgrad.    
**) For kroner og proteser kommer utgiftene til tanntekniker i tillegg.


Hvis du vil sammenligne med andre tilbud kan du se på hvakostertannlegen.no .


Publisert 30. april 2012, oppdatert 4. januar 2019.