Har du angst for tannbehandling?

Er det vanskelig for deg å oppsøke tannlege? Opplever du sterk redsel i forbindelse med tannbehandling?

TOO-teamet utfører spesialtilpasset angstbehandling til deg som har vært utsatt for tortur, overgrep og/eller har tannbehandlingsangst (odontofobi).

Behandlingsmetodene er kunnskapsbaserte

Hos oss vil du få samtaler med psykolog og tilvenning til tannbehandling av tannlege med spesialkompetanse.

Behandlingsmetoden som anvendes er hovedsakelig kognitiv atferdsterapi og utføres i samarbeid med psykolog.

Hovedmålet med behandlingen er å trene deg opp til å mestredeler av tannbehandlingen som er vanskelig for deg, slik at du i etterkant kan fortsette tannbehandling hos en vanlig tannlege (vi er behjelpelig med å finne en tannlege til deg).

TOO-teamet behandler hovedsakelig den tannbehandlingsrelaterte angsten, men utfører også varierende grad av tannbehandling som en del av angstbehandlingen.

Behandlingen for tannbehandlingsangsten er kostnadsfri.

Henvisning

Voksne kan henvende seg på eget initiativ eller være henvist fra tannlege, lege, psykolog. Barn og unge under 19 år må henvises fra sin offentlige tannlege.

Dersom du tror at vi kan hjelpe deg, eller har spørsmål om tilbudet, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss!


Publisert 6. mai 2015, oppdatert 11. januar 2018.