Smart samhandling 2019-2020

Oppfølging av tiltak i felles handlingsprogram for regionale planer næring og kunnskap. Smart Samhandling 2019-2020 kan finansieres gjennom søkbar tilskuddsordning.


Publisert 7. februar 2019, oppdatert 7. februar 2019.