Samarbeid skole-arbeidsliv om fremtidens kompetanse

Tilskuddsordning for å bidra til å utvikle samarbeidsprosjekter der målet er å utdanne arbeidstakere som har en fremtidsrettet kompetanse tilpasset arbeidslivets behov.

Søknadsfrist for midlene er 22. februar 2019 og søknaden sendes  via regionalforvaltning.no. Midlene tildeles av Fylkesutvalget i april. Det er et mål at midlene skal tildeles for oppstart ved skoleåret 2020/2021.

Bedrifter, kommuner, opplæringskontor, fagskoler, karrieresenteret, Ung Invest AiB, Ungt Entreprenørskap, NAV og videregående skoler er eksempler på virksomheter som sammen kan søke støtte til prosjekter. Buskerud fylkeskommune kan selv ta initiativ til gjennomføring av prosjekter som faller innenfor virkeområdet for ordningen. 

Noen av virkemidlene for å nå dette målet vil være å styrke kompetansen innen fagopplæringen, internasjonalisering, innovasjon og entreprenørskap. Prosjekter som retter seg mot følgende hovedtiltak vil bli prioritert:

  • Samarbeid om praksisnære, fremtidsrettede opplæringsarenaer 
  • Samarbeid om tiltak som øker relevansen i opplæringen
  • Målrettede kompetanseutviklings- og karriereveiledningstiltak for faglærere, rådgivere, koordinatorer, instruktører (og andre funksjoner)
  • Øvrige prosjekter som støtter opp under formålet

 


Publisert 22. februar 2018, oppdatert 7. februar 2019.