Utviklingsstipend kultur og fylkeskulturpris

Fylkeskommunen ønsker å støtte kulturlivet i Buskerud, og deler årlig ut 150.000 kr.

Summen er delt opp i to ulike stipendordninger:

Utviklingsstipend kultur

Fem kulturstipend av kr 20.000,-.

Stipendene skal gi inspirasjon og mulighet til å kunne uttrykke, eksponere og videreutvikle seg innen ulike kunst- og kulturuttrykk.

Det kan søkes til gjennomføring av spesielle tiltak, studier, reiser og prosjekter. Søknaden skal inneholde en konkret plan for bruk av stipendiet.

Som hovedregel skal minimum to av de fem utviklingsstipendene tildeles unge. Aldersgrense for unge er satt til 25 år. Fødselsdato og år må oppgis i søknaden.

Søkere til stipender skal være bosatt og/eller ha sitt virke i Buskerud.

Søknadsfrist
Frist for å søke, eller sende inn forslag på kandidater er 1. oktober.

Fyll ut søknadsskjemaet og send det sammen med vedlegg til postm...@bfk.no.

 

Fylkeskulturpris

En stipend av kr 50.000,-.

Kulturprisen skal deles ut som en markering av fremragende kulturarbeid, som har betydning for hele fylket, eller som gjør Buskerud kjent på en positiv måte nasjonalt eller internasjonalt.

Kulturprisen skal gå uavkortet til en person eller til en bestemt gruppe.

Det gis ikke adgang til å søke om prisen, kun til å fremme forslag om kandidater. Forslag må begrunnes. Kandidater til prisen skal være bosatt og/eller ha sitt virke i Buskerud. 

Hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse vurderer i sin årlige behandling hvorvidt det er gode nok kandidater til at prisen skal deles ut. 

Søknadsfrist
Frist for å søke, eller sende inn forslag på kandidater er 1. oktober.

Begrunnede forslag sendes til postm...@bfk.no.

Hvis du må sende pr post, er adressen: 
Buskerud fylkeskommune 
Postboks 3563, 3007 Drammen 

 
Publisert 20. august 2012, oppdatert 6. september 2018.