Gründerpris

Gründerprisen skal stimulere til nyskaping i næringslivet og bidra til økt anerkjennelse av innovativ næringsvirksomhet. Prisen er på kr 50.000.

Partnerskapet for oppfølging av næringsplanen i Buskerud legger vekt på å fremme vekstetablerere med innovasjonshøyde. Gründerprisen vil bidra til å sette fokus på gründernes viktige rolle for omstilling og nyskaping i næringslivet. 

Vellykkede grundere bidrar både til optimisme, verdiskaping og flere arbeidsplasser i Buskerud!

Ved vurdering av kandidatene legges følgende kriterier til grunn:

  • Bedriften må være utviklet av personer fra Buskerud og/eller være utviklet helt eller delvis i Buskerud.
  • Bedriftens utgangspunkt er en konkret tjeneste eller produkt som er kommet så langt i sin utvikling at kommersialisering er i gang, det vil si at det kan vise til inntekter.
  • Bedriftens virksomhet er bærekraftig i miljømessig forstand.
  • Bedriften har vilje og evne til å skape aktivitet, omsetning og arbeidsplasser i Buskerud.
  • Virksomheten må være stiftet for mindre enn 5 år siden, ev. må forretningsideen være utviklet for mindre enn 5 år siden.

Kandidatene vurderes av en jury som består av Morten Brugård, avdelingsleder Entreprenørskap og Start-ups i Innovasjon Norge Oslo Viken, Gro Moen, etablererveileder i Midt-Buskerud, Henning Thorsen, gründer og daglig leder av Termowood, Drammen.

Alle kan foreslå kandidater til prisen. Fyll ut skjemaet og send det til postm...@bfk.no. Merk e-posten med Gründerprisen.

Frist for innsendelse av forslag er 1. oktober. 

Prisen deles ut på Buskerud fylkeskommune sin prisaften.

 


Publisert 2. september 2015, oppdatert 20. september 2019.