Buskerud fylkeskommunes bevaringspris 2019

Buskerud fylkeskommune vil bidra til å stimulere til godt kulturminnevern gjennom å hedre privatpersoner, organisasjoner og virksomheter som har gjort en særlig innsats for ivaretakelse av kulturminner og kulturmiljøer.

Bevaringsprisen er en hederspris som vil løfte fram gode eksempler på istandsetting av kulturminner og nybygg i verneverdige kulturmiljøer. 

Prisen deles ut årlig og består av et økonomisk tilskudd på kr. 50.000, plakett med innskrift og et diplom til prisvinner. Det kan gis hedrende omtale og et diplom til nominerte kandidater som utmerker seg, men ikke tildeles årets bevaringspris. 

Prisen kan deles ut til:

  1. Forbilledlig istandsetting og restaurering av bygninger og anlegg etter antikvariske prinsipper.
  2. Nybygg innenfor verneverdige kulturmiljøer, som i sin form og materialbruk samspiller med stedets historiske karakter på en forbilledlig måte. Kandidater til prisen skal ha god arkitektonisk utforming. Kandidatene skal normalt oppfylle sentrale krav innenfor miljø og universell utforming.

Prisen kan gis til bygninger/prosjekter som er ferdigstilt i løpet av de siste tre årene. Den kan tildeles privatpersoner, organisasjoner og virksomheter, private og/eller offentlige. Prisen tildeles den/de aktørene som har bidratt vesentlig til de kvaliteter som belønnes. 

Buskerud fylkeskommunes bevaringspris kan ikke søkes. Vinneren/vinnerne utpekes av en jury på bakgrunn av begrunnet forslag. Forslagsretten er åpen. 

Fristen for å foreslå kandidater til bevaringsprisen er 15. september 2019. 

Benytt eget nominasjonsskjema. Husk å legge ved fotografier av bygningen/anlegget som nomineres. 

Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse var på befaring hos vinner av Buskerud fylkeskommunes bevaringspris 2018, Anders Thygesen, i forbindelse med utvalgets møte 26. mars 2019. Thygesen fikk prisen for sitt arbeid med istandsetting av Vestfossen kapell.


Publisert 21. november 2018, oppdatert 13. august 2019.