Beste entreprenørskapsskole i Buskerud

Beste entreprenørskapsskole er en pris som skal løfte frem det gode arbeidet som gjøres på alle nivåer i skolene våre i Buskerud. Vi ønsker å gi oppmerksomhet til, og markedsføre, alt det gode entreprenørskapsarbeidet som foregår.

Entreprenørskap som metode i utdanningsløpet er viktig både som pedagogisk verktøy og for skolene som utviklingsaktører. Dette er forankret nasjonalt i overordnet del av læreplanen og i regjeringens gründermelding.

I Buskerud er entreprenørskap forankret gjennom Regional Plan for kunnskapssamfunnet og Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling. Vi ønsker å løfte frem skoler som systematisk bruker entreprenørskap som metode i undervisningen. Buskerud fylkeskommune, i samarbeid med Ungt Entreprenørskap Buskerud, deler ut prisen Beste Entreprenørskapsskole i Buskerud. Prisen er på 50.000 kr.

Kriterier for prisen:

  1. Forankring av entreprenørskap i skolens virksomhetsplan
  2. Skolen har gjennomført/deltatt på entreprenørskapsaktiviteter for flere årstrinn
  3. Skolen tilbyr kompetanseheving av skolens ansatte innen entreprenørskap
  4. Skolen har samarbeid med eksterne aktører i entreprenørskapsarbeidet.
    Det kan være: lokalt arbeids-/og næringsliv, organisasjoner, andre skoleslag.

Kandidatene vurderes av en uavhengig jury.

Alle kan foreslå kandidater. Fyll ut skjemaet og send det til postm...@bfk.no. Merk e-posten med "Entreprenørskapsskole i Buskerud".

Frist for innsendelse av forslag er 11. oktober. 

Prisen deles ut på Buskerud fylkeskommune sin prisaften.


Publisert 1. september 2017, oppdatert 2. oktober 2019.