Årets lærling

Buskerud fylkeskommune ved fagopplæringsseksjonen kan hvert år dele ut en lærlingpris for en særdeles dyktig utført fag- eller svenneprøve.

Frist for innsending av forslag på kandidat til årets pris er 1. november. 

Forslag på kandidat som har avlagt fag- eller svenneprøve etter 1. november vil bli behandlet (og kandidat eventuelt nominert) påfølgende år. 


Publisert 20. august 2012, oppdatert 12. oktober 2015.