Årets idrettsanlegg

Prisen tildeles idrettsanlegg av høy kvalitet som innbyr til organisert og uorganisert aktivitet. Prisen er på kr 50.000,-.

Formål

Denne prisen er et samarbeid mellom Buskerud fylkeskommune og Buskerud Idrettskrets. Idrettsanleggprisen er en pris som tildeles idrettsanlegg som innbyr til organisert og uorganisert aktivitet. Anlegget skal være av høy kvalitet og ha godt samspill med omkringliggende miljø. Anlegget skal være en miljøfaktor både av fysisk og sosial karakter. Kandidater til prisen skal ha god arkitektonisk utforming og innby til allsidig aktivitet. Flerfunksjonalitet og fornyelse vil bli vektlagt. Aktuelle anlegg for prisen vil bli vurdert ut fra ovennevnte kriterier. Prisen deles ut i forbindelse med Buskerud fylkeskommunes årlige prisutdeling. 

Prisens innhold

Idrettsanleggsprisen består av en plakett med innskrift som skal settes på eller i bygningen, et diplom til prisvinner, samt et pengebeløp på kr. 50.000,-. Pengene skal gå uavkortet til aktivitet i det vinnende idrettslag.

Hvem kan få prisen?

Prisen kan tildeles eier av idrettsanlegget. Det er kun anledning til å nominere idrettslagseide idrettsanlegg.

Søknadsprosedyre

Alle kan nominere et anlegg til prisen. Anlegget skal være godkjent for spillemidler og ferdigstilt i året prisen tildeles. Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av anlegget sett i sammenheng med kriteriene samt noen bilder.

Frist for nominasjon 1. oktober hvert år. Nominasjonene kan sendes til postm...@bfk.no.

Juryen

Juryen består av anleggsutvalget i Buskerud Idrettskrets samt en representant fra Buskerud fylkeskommune.

Sekretariat

Buskerud fylkeskommune er sekretariat for prisen.


Publisert 3. september 2015, oppdatert 3. september 2015.