Årets fylkeskunstner

Buskerud fylkeskommune gir et arbeidsstipend på kroner 150.000,- til Årets fylkeskunstner 2020.

Hensikten med ordningen er å fremheve kjente kunstnere fra Buskerud, samt sette fokus på Buskerud som et kulturfylke.

Kunstnere innenfor alle kunstarter kan søke, men kun etablerte og anerkjente kunstnere vil komme i betraktning.

Søkeren må ha minst 50 % av sin årsinntekt fra kunstnerisk virksomhet og må ha bostedsadresse i Buskerud. Grupper kan ikke tildeles arbeidsstipendet. 

Søknaden må inneholde:

  • Kunstnerens CV
  • En plan for hvordan stipendiet kan bidra til søkerens videreutvikling
  • Vedlegg som viser eksempler på kunstnerens arbeid (kun kopier)

I tillegg til arbeidsstipendiet vil Buskerud fylkeskommune og fylkeskunstner for 2020 inngå en samarbeidsavtale om tiltak som skaper oppmerksomhet om kunstneren og fylkeskommunen.

Det er satt av egne midler til dette. I januar 2021 skal fylkeskunstneren vederlagsfritt presentere et kunstnerisk verk som er et resultat av arbeidet i 2020.

Disse har vært fylkeskunstner i Buskerud tidligere:

2019: Erlend Apneseth
2018: Hilde Honerud
2017: Erlend Skomsvoll
2012: Rita Engedalen
2011: Veslemøy Solberg
2010: Anne Lise Berntsen
2009: Lise Knudsen
2008: Martin Myhr

 

Søknadsfrist: 1. oktober.

Søknad merkes «Fylkeskunstner 2020» og sendes til: 

E-post: postm...@bfk.no
Pr. post: Buskerud fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 Drammen


Publisert 29. august 2016, oppdatert 27. august 2019.