Trafikksikkerhetsprisen

Trafikksikkerhetsprisen deles ut annet hvert år og er etablert for å løfte frem enkeltpersoner eller grupper (skole- og barnehageklasser, lag og foreninger) som har gjort en ekstraordinær innsats for trafikksikkerheten.

Prisen

Trafikksikkerhetsprisen er på 15 000,- kroner og en plakett med inskripsjon.

 

Formål

Trafikksikkerhetsprisen er en æresbevisning som markerer prisvinnerens spesielle innsats for trafikksikkerhet i fylket vårt.

 

Tildelingskriterier

Vedtak om utdeling av prisen fattes av FTU, etter innstilling fra sekretariatet.
Vedtak om pristildelingen skal begrunnes. Prisen deles ut annet hvert år. FTU kan unnlate å dele ut prisen dersom det ikke er kommet inn forslag om en verdig kandidat.


Publisert 19. desember 2012, oppdatert 24. september 2014.