Ta vare

TA VARE er en tilskuddsordning rettet mot ungdom i idrettslag (15-24 år) og deres sikkerhet på veg til trening og konkurranser.

Mange mennesker har mistet livet i trafikken i Buskerud og unge bilførere er overrepresentert i alvorlige ulykker, særlig unge menn i alderen 18 - 24 år. Undersøkelser viser at kjøring til fritidsaktiviteter utgjør 30 % av all ferdsel med bil. Idrettsutøvere tilbakelegger mange kilometer i løpet av et år, enten på vei til og fra trening og konkurranser eller under trening langs veien.

Gjennom TA VARE ønsker vi at idrettslagene i Buskerud skal sette trafikksikkerhet på dagsorden og jobbe for å forebygge ulykker. Idrettslag kan søke om å få et tilskudd fra fylkeskommunen mot at de forplikter seg til å jobbe aktivt med trafikksikkerhet. Klubbene må utarbeide og ta i bruk en egen reisepolicy, og ha fokus på å skape gode holdninger knyttet til fart, bilbelte, refleks og sykkelhjelm.

Søknadsfrist for å motta tilskudd fra TA VARE i 2019 er utsatt til 1. mai 2019. For påmelding send søknad til kjerstin....@bfk.no.

Start arbeidet med trafikksikkerhet i ditt idrettslag også!

TA VARE - VI HAR INGEN Å MISTE.


Publisert 9. juni 2017, oppdatert 9. juni 2017.