Støtte til trafikksikkerhetstiltak i kommunene

Buskerud fylkeskommune bevilger årlig støtte til trafikksikkerhetstiltak i kommunene.

Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) fatter vedtak om tildeling av midler etter innstilling fra en arbeidsgruppe bestående av representanter fra fylkeskommunen og Statens vegvesen.

Hvem kan søke?

Støtten kan gis til kommunene i Buskerud, se søknadskriterier. Kommunene kan søke om tilskudd til både fysiske og trafikantrettede tiltak, men tiltaket må gi god trafikksikkerhetsgevinst i skolenære områder og nærmiljø. 

Hvordan søke?

Søknad om fylkeskommunal støtte til trafikksikkerhetstiltak i kommunene må sendes innen 1. november hvert år. Benytt eget søknadsskjema. Alle søkere får skriftlig svar etter første møte i FTU i slutten av januar.


Publisert 6. juni 2012, oppdatert 31. oktober 2019.