Støtte til frivillige trafikksikkerhetstiltak

Buskerud fylkeskommune bevilger årlig støtte til frivillige trafikksikkerhetstiltak.

Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) fatter vedtak om tildeling av midler etter innstilling fra en arbeidsgruppe bestående av representanter fra fylkeskommunen, Trygg Trafikk og Statens vegvesen. 

Hvem kan søke?

Støtten kan gis til enkeltpersoner, lag og frivillige organisasjoner. I dette ligger også foreldreutvalg i skoler og barnehager. Se søknadskriterier for mer informasjon.

Hvordan søke?

Søknad om fylkeskommunal støtte til trafikksikkerhetstiltak må sendes innen 1. november hvert år. Benytt eget søknadsskjema. Alle søkere får skriftlig svar etter første møte i FTU i slutten av januar. 


Publisert 6. juni 2012, oppdatert 5. juli 2019.