Hurtigladestasjoner for elbiler

Buskerud fylkeskommune gir tilskudd til etablering av hurtigladestasjoner for elbiler i Buskerud.

Den overordnede målsetningen for utlysningene er å utvide hurtigladeinfrastrukturen i fylket, og med dette bidra til økt bruk av elbiler og andre elektriske kjøretøy. Dette bidrar til reduserte klimagassutslipp fra transportsektoren i samsvar med klimamål for Buskerud.

Les mer om ordningen og send søknad

Løpende søknadsfrist.


Publisert 14. mars 2018, oppdatert 22. februar 2019.