Rekruttering og kompetanseheving i landbruket

Buskerud fylkeskommune tildeler midler til tiltak for rekruttering og kompetanseheving i landbruket.

Det er et overordnet mål at ordningen skal bidra til rekruttering og kompetanseheving av næringsutøvere som kan ivareta og styrke verdiskapingen i landbruket regionalt.

Les mer om ordningen og send søknad

Søknadsfrist 15. mars 2019.


Publisert 14. mars 2018, oppdatert 28. februar 2019.