Regionalt innovasjonsprogram for Buskerud

Det regionale innovasjonsprogrammet har to hovedformål: Å styrke næringslivets innovasjonsevne og konkurransekraft og å styrke innovasjonsevne og FoU-aktivitet i offentlig sektor i Buskerud.

Les mer om ordningen og send søknad

Søknadsfrist 10. mai 2019.


Publisert 14. mars 2018, oppdatert 22. februar 2019.