Oppfølging av Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling

Buskerud fylkeskommune har etablert en tilskuddsordning for oppfølging av Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling 2015-2020.

Målet med planen er å øke produktiviteten og verdiskapingen, og dette tydeliggjøres gjennom sysselsettingsvekst, omsetningsvekst, lønnsomhet i næringslivet og flere nyetableringer i hele Buskerud.

Les mer om ordningen og send søknad

Løpende søknadsfrist.


Publisert 5. mars 2018, oppdatert 22. februar 2019.