Viltformål

Fylkeskommunen forvalter statlige midler til vilttiltak.

Statlige midler til vilttiltak skal gå til to hovedformål:

  1. Hjortevilttiltak knyttet til elg, hjort og rådyr
  2. Lokale vilttiltak knyttet til jakt og jaktbare arter (fortrinnsvis unntatt hjortevilt)


Informasjon om ordningen og søknadsskjema finnes på nettstedet til Miljødirektoratet

 
Publisert 20. august 2012, oppdatert 6. juni 2016.