Tilskudd til regionale musikkorganisasjoner

Søknadskriterier

 • Buskerud fylkeskommune skal prioritere samhandling med regionale ledd av nasjonale paraplyorganisasjoner og regionale musikkorganisasjoner med direkte statlig støtte.
 • Regionale ledd av frivillige organisasjoner som mottar statlig støtte skal kunne motta fylkeskommunal støtte, i tråd med eksisterende frivillighetspolitikk.
 • Fylkeskommunens ressursinnsats bør bidra til å styrke både fritidsmusikklivet og den semiprofesjonelle og profesjonelle delen av musikkfeltet.
 • Talentutviklingstiltak ivaretas gjennom tilskudd til:
  a. regionale ledd av nasjonale paraplyorganisasjoner 
  b. regionale musikkorganisasjoner med direkte statlig støtte
  c. regionale ledd av frivillige organisasjoner som mottar statlig støtte
 • Kunst og kulturstrategi for Buskerud legges til grunn i vurderingen av søknadene.

 

Søknadsfrist: 1. februar

Last ned søknadsskjema


Publisert 25. august 2016, oppdatert 9. januar 2019.