Scenekunst

Buskerud fylkeskommunes engasjement ovenfor scenekunstfeltet i Buskerud er forankra i Scenekunstplan for Buskerud og i Kunst og kulturstrategi for Buskerud 2015-2018.

Søknadskriterier

Frie profesjonelle scenekunstmiljøer kan søke. Amatørmiljøer støttes gjennom tilskudd til Buskerud Teater, og vil derfor ikke prioriteres på bakgrunn av enkeltstående søknader.

Tiltak som mottar fylkeskommunal støtte må være av regional betydning, og det legges vekt på at tiltaket i vesentlig grad skal kunne bidra til en positiv utvikling av Buskeruds kulturliv.

Alle søknader må inneholde et budsjett og en finansieringsplan. Buskerud fylkeskommune kan omsøkes inntil 50 % av den samlede finansieringen. Det forutsettes videre at vertskommunen støtter opp om og prioriterer tiltaket.

Søknadsfrist: 1. februar

Last ned søknadsskjema


Publisert 13. juli 2012, oppdatert 9. januar 2019.