Allmennkultur

Buskerud fylkeskommune skal legge til rette for et rikt kulturliv gjennom en målrettet satsing på profesjonalitet og kulturelt mangfold. På bakgrunn av dette tildeler fylkeskommunen tilskudd til en rekke ulike kunst- og kulturformål årlig.

Søknadskriterier 

Tiltak som mottar fylkeskommunal støtte må være av regional betydning, og det legges vekt på at tiltaket i vesentlig grad skal kunne bidra til en positiv utvikling av Buskeruds kulturliv. Amatørmiljøer støttes gjennom samarbeid med regionale aktører innenfor kunst- og kulturuttrykk, og vil derfor ikke prioriteres på bakgrunn av enkeltstående søknader.

Alle søknader må inneholde et budsjett og en finansieringsplan. Buskerud fylkeskommune kan omsøkes inntil 50 % av den samlede finansieringen. Det forutsettes videre at vertskommunen støtter opp om og prioriterer tiltaket.

Buskerud fylkeskommune gir ikke støtte til bokprosjekter.Vedtatt kunst og kulturstrategi i Buskerud legges til grunn for vurdering av søknaden.

Søknadsfrist: 1. februar

Last ned søknadsskjema


Publisert 13. juli 2012, oppdatert 5. desember 2016.