Her følger en oversikt over ulike tilskuddsordninger innenfor fylkeskommunens arbeidsområder:

Idrett 
Søke tilskudd til Søknadsfrist
Idrettsanlegg hvor det avholdes store mesterskap 1. februar og
1. september
Idrettsarrangement 1. februar og
1. september 
Spillemidler til idrettsanlegg 15. januar
Kultur
Søke tilskudd til Søknadsfrist
Allmennkultur 1. februar
Festivaler 1. februar
KulturArvOpplevelser 1. november
Den kulturelle spaserstokken 1. mai
Kulturarenaer 1. mai
Scenekunst 1. februar
Studieforbundenes kulturtiltak 15. februar
Regionale musikkorganisasjoner 1. februar
Kulturminnevern
Søke tilskudd til Søknadsfrist
Kulturminnevern - Aktivitet - Friluftsliv i Buskerud (KAF) 15. september
Verneverdige kulturminner og kulturmiljøer 15. mars
KulturArvOpplevelser 24. mai
Kulturminnetiltak for fredete bygninger og anlegg 1. november
Natur og friluftsliv
Søke tilskudd til Søknadsfrist
Friluftsliv 1. februar
Turskiltprosjektet 15. februar
Viltformål  
Regional- og næringsutvikling
Søke tilskudd til Søknadsfrist
Grønn vekst 1. mai
Miljøtiltak og sertifisering for et mer bærekraftig reiseliv i Buskerud 1. november
Internasjonale forprosjektmidler i Buskerud Løpende 
KulturArvOpplevelser 1. november
Næringsutvikling i distriktskommuner Løpende 
Oppfølging av Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Løpende 
Regionalt innovasjonsprogram for Buskerud 10. mai 
Rekruttering og kompetanseheving i landbruket 15. mars 
Hurtigladestasjoner for elbiler Løpende 
Utviklingsstøtte til innovasjonsmiljøer i Buskerud Løpende 
Smart utvikling i kommuneregionene i Buskerud  5. mai
Samferdsel
Søke tilskudd til Søknadsfrist
Satsing på sykkelvegnett  
Frivillige trafikksikkerhetstiltak 1. november
Trafikksikkerhetstiltak i kommunene "Aksjon skolevei" 1. november
Ta vare 1. mars
Stipender og priser
Søke tilskudd til Søknadsfrist
Beste entreprenørskapsskole 11. oktober
Bevaringsprisen 15. september
Gründerpris 1. oktober
Trafikksikkerhetsprisen 31. desember
Utviklingsstipend idrett og fylkesidrettspris 1. oktober
Utviklingsstipend kultur og fylkeskulturpris 1. oktober
Årets fylkeskunstner 1. oktober
Årets idrettsanlegg 1. oktober
Årets lærebedrift 4. oktober
Årets lærling 4. oktober
Utdanning
Søke tilskudd til Søknadsfrist
Samarbeid skole-arbeidsliv om fremtidens kompetanse 22. februar
Smart samhandling 2019-2020
Fagskoleutdanning i helse og sosialfag 15. mars
Publisert 19. april 2012, oppdatert 2. oktober 2019.