Ruteløyver

De som ønsker å drive persontransport i rute må i tillegg til turvognløyve, ha et eget ruteløyve.

Ruteløyvet er behovsprøvd. Det betyr at den som ønsker å drive persontransport i rute må søke fylkeskommunen der virksomheten har forretningsadresse om et ruteløyve. I forbindelse med søknaden blir det også gjennomført en behovsvurdering.

Det stilles krav til vandel, økonomisk evne og faglig kompetanse ved søknad om ruteløyve. Videre skal takst og ruteplan godkjennes av løyvemyndigheten.

Som en del av saksbehandlingen, vil uttalelser til søknaden bli innhentet fra andre berørte parter.  Søknader om ruteløyve behandles av Hovedutvalget for samferdselssektoren i Buskerud.


Publisert 12. juni 2012, oppdatert 8. august 2017.