Transportløyver

Den som mot vederlag vil drive persontransport med motorvogn må ha løyve. Under visse vilkår er også transport av varer løyvepliktig.

Buskerud fylkeskommune er løyvemyndighet for drosjeløyver, løyver for selskapsvogn og ruteløyver. Disse løyvene er behovsprøvd. Velg løyvetype i menye til venstre. Statens vegvesen løyvemyndighet for godstransport og persontransport med turvogn.

Se sentrale løyvebestemmelser.


Publisert 30. april 2012, oppdatert 1. februar 2017.