Transportløyver

Den som mot vederlag vil drive persontransport med motorvogn må ha løyve. Under visse vilkår er også transport av varer løyvepliktig.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Buskerud fylkeskommune er løyvemyndighet for drosjeløyver, løyver for selskapsvogn og ruteløyver. Disse løyvene er behovsprøvd. Velg løyvetype i menye til venstre. Statens vegvesen løyvemyndighet for godstransport og persontransport med turvogn.

Se sentrale løyvebestemmelser.


Publisert 30. april 2012, oppdatert 1. februar 2017.