Søknad om TT-kort

Dersom du trenger TT-tjeneste skal du kontakte kommunen der du bor.

Det er til din hjemkommune du sender søknad om TT-kort. Søknaden skal inneholde både legeattest og et bilde (passfoto). De ulike kommunene opererer med ulik behandlingstid for søknadene.

De som godkjennes som brukere av TT-tjenesten får et verdikort som benyttes som betalingsmiddel i drosjen. Kortet er gyldig fra du har mottatt det og frem til 31. Mars året etter.

Ved utstedelse av TT-kortet, får du beskjed om du som bruker er nødt til å søke på nytt neste år. Dette er avhengig av hvilken brukergruppe du tilhører. For mer informasjon om de ulike brukergruppene ta kontakt med kontaktpersonene i kommunene.

Når du har fått TT-kortet bestilles drosje på vanlig måte på drosjesentralen eller hos bopelsdrosjen. For hver reise betales en egenandel på 50 kroner. 

 

Her finner du søknadsskjema for TT-kortet. Søknadsskjemaet fylles ut og sendes til din hjemkommune.


Publisert 5. september 2016, oppdatert 25. mars 2019.