Bruk av TT-kortet

Når du har fått TT-kortet bestilles drosje på vanlig måte på drosjesentralen eller hos bopelsdrosjen. Husk på å opplyse om at du er TT-bruker!

TT-kortet er personlig og kan bare brukes av den som har mottatt kortet. Om du behøver ledsager, så kan du ha med ledsageren gratis.

 

Hva skal TT-kortet brukes til?

Du har blitt tildelt et bestemt beløp som du kan reise for på TT-kortet i inneværende år. Du må selv passe på at du fordeler dette slik at du kan reise litt hele året. Lurer du på saldoen på TT-kortet kan du spørre drosjesjåføren.

TT-kortet er ment å skulle brukes til fritidsreiser, når du skal på besøk eller ut og handle. TT-kortet skal ikke brukes til reiser som dekkes av andre ordninger som for eksempel helsereiser eller arbeidsreiser. Kontakt pasientreiser.no for å få informasjon om andre ordninger.

 

Oppgi spesielle behov for reisen

Når du har fått TT-kortet bestilles drosje på vanlig måte på drosjesentralen eller hos bopelsdrosjen. Husk å gi beskjed til sentralen om at du er TT-bruker og om du har spesielle behov for reisen, for eksempel spesialbil for rullestol.
 

Hvor langt kan du reise med kortet

Du kan reise så langt du vil innenfor din hjemstedskommune. Men hvis hele eller deler av reisen skjer utenfor egen kommune, kan du maksimalt reise 50 km på TT-kortet.

TT-kortet skal være gyldig utenfor Buskerud, men du bør kontakte den lokale drosjesentralen der du er på besøk for å høre om de aksepterer kortet fra Buskerud.

 

Mistet TT-kortet

Mistet kort må meldes til Rogaland Taxi AS som administrerer TT-kortene for oss. De har telefon 51 90 90 01.


Publisert 5. september 2016, oppdatert 5. september 2016.