Beløp og saldo

Verdien på TT-kortet er avhengig av hvilken brukergruppe du er plassert i.

Søkerens alder, avstand mellom bopel og kommunesenter og særskilte behov avgjør hvilken brukergruppe søkeren plasseres i og dermed også verdien på kortet.

Verdien på kortet varierer derfor fra 4.850 kroner og opp til 13.950 kroner per årsperiode (kortet er gyldig i perioden 1. april til 31. mars neste år).

Blinde og svaksynte får et tillegg på 3.050 kroner.

Pengene overføres til kortet en gang i året. Du må derfor selv passe på at du fordeler dette slik at du kan reise litt hele året.


Publisert 5. september 2016, oppdatert 12. juli 2017.