Transport for funksjonshemmede (TT-tjenesten)

Tjenesten er et tilrettelagt transporttilbud med drosje for de som ikke kan eller har vesentlige vansker med å bruke vanlige kollektive transportmidler.

Formålet med TT-tjenesten er å gjøre funksjonshemmede i Buskerud mer mobile og i stand til å delta i det alminnelige samfunnsliv.

De som godkjennes som brukere av TT-tjeneste får et verdikort som benyttes som betalingsmiddel i drosjen. Det er kommunene som behandler søknader om TT-kort og også de som skal kontaktes ved spørsmål om tjenesten.

Buskerud fylkeskommune har det overordnede og økonomiske ansvaret for TT tjenesten og fastsetter hvor mange som skal få dette tilbudet. Antall brukere fremgår at kvoteordningen i TT-reglementet.

I forbindelse med nye Viken fylkeskommune vil det frem til 2021 være de gamle retningslinjene som gjelder, mens nye utarbeides. Det er det nye fylkestinget i Viken fylkeskommune skal vedta nye retningslinjer. Nye og tidligere TT-brukere som før tilhørte Buskerud og Østfold fylkeskommuner vil fortsette å få behandlet søknader om TT-kort i sin kommune.

Har du spørsmål om TT-tjenesten?

Last ned informasjonsbrosjyre om TT-tjenesten eller TT-reglementet.

 

Du kan også se våre svar på de vanligste spørsmålene vi får om TT-tjenesten.


Publisert 30. april 2012, oppdatert 26. mars 2019.