Tilskuddsordninger

Buskerud fylkeskommune bevilger årlig penger til frivillige og kommunale trafikksikkerhetstiltak. Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) fatter vedtak og tildeler midlene etter innstilling fra en arbeidsgruppe bestående av fagpersoner fra ulike aktører.

Trafikksikkerhet kommuner

Viken fylkeskommune 

Viken fylkeskommune skal fra 01.01.2020 bestå av det som i dag er fylkene Akershus, Buskerud og Østfold, samt noen omliggende kommuner. De ulike tilskuddsordningene i de tre fylkeskommunene videreføres i 2020 slik de er i dag. Det betyr at søknadsfristene og kriteriene er de samme, og for Buskerud er søknadsfristen for frivillige og kommunale trafikksikkerehtstiltak 01.11.2019.

Svelvik og Jevnaker kommuner oppfordres til å søke. Søknader sendes inn til Buskerud fylkeskommune med gjeldende søknadskriterier og frist.

 

 

Tilskudd til frivillige trafikksikkerhetstiltak

Enkeltpersoner, lag og frivillige organisasjoner kan søke om penger til frivillige trafikksikkerhetstiltak. Hensikten med ordningen er å oppmuntre til at frivillige engasjerer seg i trafikksikkerhetsarbeid i sitt nærmiljø. Les mer om støtte til frivillige trafikksikkerhetstiltak og finn søknadsskjema. 

Tilskudd til kommunale trafikksikkerhetstiltak 

Kommuner i Buskerud kan søke om tilskudd til trafikksikkerhetstiltak i kommunen. Tiltak for å trygge skolevegene i kommunene vil bli prioritert da dette er et satsingsområde for FTU. Målet er at flere barn kan gå og sykle trygt til skolen ved hjelp av enkle tiltak. Les mer støtte til kommunale trafikksikkerhetstiltak.


Publisert 28. februar 2014, oppdatert 14. oktober 2019.