Kommunale trafikksikkerhetsplaner

Fylkets trafikksikkerhetsutvalg oppfordrer alle kommuner i Buskerud til å utarbeide en egen trafikksikkerhetsplan for kommunen.

Målet med en kommunal trafikksikkerhetsplan er å øke kommunens innsats i trafikksikkerhetsarbeidet. En slik plan er også en forutsetning for å fylkeskommunal støtte til trafikksikkerhetstiltak. FTU gir hvert år støtte til kommuner for gjennomføring av holdningsskapende og fysiske tiltak for sikring av barns skolevei på kommunale veier.

Kommunen har et bredt myndighetsområde og et naturlig ansvar for å samordne trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. For å lykkes med arbeidet er det viktig at trafikksikkerhetsplanen er forankret på høyt politisk nivå og at alle etater i kommunen er involvert. 

Les mer: Trafikksikker kommune


Publisert 7. juli 2016, oppdatert 29. april 2019.