Medlemmer i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg

Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) består av 3 politikere og 7 representanter for fagetater og virksomheter.

Medlemmer FTU

Olav Skinnes

Politiker (Sp), leder FTU og leder av hovedutvalg for samferdselssektoren

Send e-post

Gerd Eva Volden

Politiker (Ap), nestleder og medlem av hovedutvalg for samferdselssektoren

Send e-post

Arne Jørstad

Politiker (H), medlem av hovedutvalg for samferdselssektoren

Send e-post

Anne Marit Jordheim

Trygg Trafikk

Send e-post

Geir Oustorp

Sør-Øst politidistrikt

Send e-post

Jon Trygve Rønning

Sør-Øst politidistrikt

Send e-post

Christine Finckenhagen

Statens vegvesen

Send e-post

Jakob Walberg Sandness

Utrykningspolitiet

Send e-post

Randi Haldorsen

Buskerud fylkeskommune

Send e-post

Anders Hagerup

Statens vegvesen

Send e-post


Publisert 4. juni 2012, oppdatert 5. januar 2018.