Trafikksikkerhet

I tillegg til å være en stor vegeier har fylkeskommunen et spesielt ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket.

I Buskerud har fylkestinget delegert dette ansvaret til Hovedutvalget for samferdselssektoren og Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU).

Fylkeskommunen ivaretar dette ansvaret blant annet gjennom å samarbeide tett med Trygg Trafikk, Statens vegvesen, politiet og utrykningspolitiet. Les mer om de ulike aktørene i trafikksikkerhetsarbeidet.

På disse sidene kan du blant annet lese mer om trafikkulykker i Buskerud, mål og delmål for trafikksikkerhetsarbeidet og hvordan kommuner og frivillige organisasjoner kan søke om penger til trafikksikkerhetstiltak.

 

                                            Trafikksikkerhet


Publisert 30. april 2012, oppdatert 29. mai 2019.