Svelvikferga

Svelvikferga krysser Drammensfjorden mellom Svelvik i Vestfold og Verket i Hurum i Buskerud, og forbinder fylkesveg 319 med fylkesveg 289.

Buskerud og Vestfold fylkeskommuner har delt ansvar og eierskap for fergesambandet, men Buskerud administrerer driften på vegne av begge fylkeskommunene. Sambandet driftes av fergeselskapet Fjord1. 

For rutetider og mer informasjon, se her.


Publisert 1. april 2016, oppdatert 29. april 2019.