Oversikten over hvilke tiltak som skal gjøres på fylkesvegene i Buskerud i inneværende handlingsprogramperiode ser du her.

Den grønne fargen indikerer at prosjektet er ferdigstilt, mens den røde fargen viser en oversikt over pågående prosjekter.

Åpne kartet i stort format


Publisert 23. august 2013, oppdatert 26. april 2019.