Smart transport

Utvikling av fremtidens mobilitet i Buskerud

Våren 2018 la Buskerud fylkeskommune ned mye innsats i medvirkning, politisk forankring og utforming av søknad (SmartBusk) til Samferdselsdepartementets utlysning av Smart Transport konkurransen. 

Buskerud nådde ikke frem med søknaden til samferdselsdepartementet, men arbeidet ga bevissthet og et stort engasjement rundt de utfordringer og muligheter som ligger foran oss i et samfunnsområde i rask endring. SmartBusk er en paraply for måten

Den rivende utviklingen innen transport er komplekst og omfattende med mange komponenter og mange aktører. I dette komplekse og omfattende landskapet i endring må aktørene dra i samme retning og se løsninger i sammenheng.  

Forsknings og kompetansebygging, bevissthet rundt utvikling av fylkeskommunens egne tjenester/virkemidler, bygging av samarbeider og allianser kan knyttes opp mot SmartBusk paraplyen.

I det komplekse landskapet med å forme fremtidig mobilitet er visjonen for gjennomføring av SmartBusk stegvis utvikling, men mot et felles mål. Den innebærer at for å lykkes må utviklingen bygge på initiativer fra og samhandling mellom både private og offentlige aktører. Innovasjon lykkes best gjennom deling både av erfaring og ideer, og tett samarbeid både på tvers av bransjer, aktører og forvaltningsnivåer. Fylkeskommunens må være positiv til å bruke ressurser på å legge til rette for, være pådriver og part i denne utviklingen. Systemarkitekturen i SmartBusk kan være en ramme for dette arbeidet. Den kan brukes som en bevisstgjøring av hvilke «brikke» i det store bildet fylkeskommunens innsats handler om, og hvordan det skal spille sammen med helheten. Dette enten det er piloter i egne tjenester/virkemidler, deltagelse eller eierskap av prosjekter, utforming av større søknader til prosjekter, nettverk og annet. 

Les mer om konkurransen og Buskerud sitt bidrag her. 


Publisert 2. april 2019, oppdatert 23. april 2019.