Prosjekter og samarbeider

Kollektivselskapet Brakar med Norges første rutegående autonome buss
Brakar AS har ansvaret for kollektivtransporten og skoleskyssen i Buskerud og eies av Buskerud fylkeskommune. Prosjektet Testarena Kongsberg går ut på å sette ut en selvkjørende elektrisk buss i drift i Kongsberg sentrum. Prosjektet varer i ni måneder og kommer til å gå i tre faser. 

Les mer om prosjektet her.

Elektrisk buss
Mandag 11. februar 2019 tok Brakar et stor skritt i bruk av ny teknologi. Flere elektriske busser kjører nå i trafikk mellom Drammen og Mjøndalen. Bussene betjener linje 51, og det er hurtigladere på både Drammen busstasjon og Mjøndalen stasjon som bussen kan lades ved.

Les mer om bussparken her.  

Autobus - Selfdriving buses in Norway
Et prosjekt som skal undersøke hvordan innbyggerne opplever selvkjørende kjøretøy i bybitldet/trafikken. Transportøkonomisk institutt (TØI) leder prosjektet og Buskerud fylkeskommune er part i prosjektet med blant annet økonomiske midler. Prosjektet er delfinansiert av forskningsrådet. 

Autonomous Mobility Enabler (AME)
Prosjektet skal utvikle, teste og evaluere kontrollsentertjenester for sikker, bærekraftig og effektiv styring av autonome transportløsninger for kommersielle transportaktører. Applied Autonomy har etter søknad fått tildelt midler fra forskningsrådet (Pilot – T midler), og Buskerud fylkeskommune og kollektivselskapet Brakar er part i prosjektet sammen med en rekke offentlige og private aktører.

Sykling på mindre steder
FoU- prosjekt om sykling på mindre steder med casestudier i Sauda og på Modum. Buskerud fylkeskommune er oppdragsgiver, transportøkonomisk institutt er prosjektledere. Buskerud fylkeskommune har i tillegg utformet søknader til bl.a. forskningsrådet på FoU- piloter som ikke har blitt innvilget.

Verktøy for å fremme bærekraftig adferd i trafikken
Bruk av avgifter for å vri adferd i trafikken har vist seg effektiv. Prosjektet skal utvikle en modul som bruker flere parameter enn tidspunkt for passering av veibom og kjøretøytype.Buskerud fylkeskommune har inngått intensjonsavtale med Applied Autonomy om å være diskusjonspart i utvikling av en pilot.


Publisert 2. april 2019, oppdatert 29. april 2019.