ITS -Norge og medlemskap

ITS Norge er en medlemsforening for alle aktører i transportbransjen. De bidrar til faglig utvikling for sine medlemmer og er en viktig møteplass for utvikling av transportbransjen. Foreningens visjon er: "Smartere, sikrere og renere transport ved hjelp av IKT".

Buskerud fylkeskommune er medlem i ITS-Norge. Medlemskapet favner om alle kommunene i Buskerud og de kan selv kontakte foreningen. ITS-Norge har god oversikt over trender i utviklingen, pågående og kommende prosjekter og piloter, samt utlysninger av midler til prosjekter. Du kan lese mer om ITS- Norge her. 


Publisert 2. april 2019, oppdatert 23. april 2019.