Arrangementer

I Strategisk plan for Buskerud fylkeskommune 2030 står det at "Forskning, utvikling og innovasjon skjer i best samspill mellom ulike aktører". Fylkeskommunen ønsker derfor å styrke og tilrettelegge for økt samarbeid og nettverksbygging.

04.april 2019 - temadag om fremtidens transport, teknologi og stedsutvikling

Buskerud fylkeskommune inviterte i samarbeid med ITS-Norge til temadag på fylkeshuset i Drammen. Temaet for dagen var muligheter og utfordringer knyttet til ny teknologi og hva dette innebærer for utvikling av steder, transportløsninger og næringsutvikling. 

Foredragene fra dagen finner du på høyre side. 

Næringsutvikling

 • Trender og muligheter innen teknologi for transport og mobilitet
 • Autonom transport - næringsutvikling med internasjonalt potensiale
 • Testarena Kongsberg – delingsarena industri-offentlig-akademia for bærekraftig industribygging

Samferdsel

 • Smart Transport - utvikling av offentlig transport
 • Kollektivtransporten i Buskerud i endring
 • Ny teknologi langs veiene

Stedsutvikling & arealplanlegging

 • Kan ny teknologi innen transport gi bedre steder for innbyggerne?
 • Som en kommune ser det: Kan ny teknologi gi nye muligheter for planlegging av steder?
 • Smart varetransport i byer og steder

Foredragsholdere:

 • Kommunene Ringerike, Kongsberg og Drammen
 • Statens Vegvesen
 • Buskerud fylkeskommune
 • Asplan Viak
 • ITS Norge
 • Næringsklyngen SAMS (autonomi) og Universitetet i Sørøst-Norge Publisert 2. april 2019, oppdatert 25. april 2019.