Fremtidens mobilitet

Buskerud på vei mot nye muligheter.

Transportøkonomisk institutt (TØI) karakteriserer i en rapport desember 2018 de endringen som transportsektoren nå står ovenfor som et paradigmeskifte:

«Rapporten konkluderer med at transisjonsprosessen i transportsektor er preget av kompleksitet, dilemmaer og mot-trender. Kompleksiteten kommer fram når en ser på det mangfoldige bildet av aktører og interesser som er involvert i omstillingsprosessen. Det er også et komplekst bilde knyttet til utvikling og innfasing av transportrelaterte teknologier der både nasjonale og internasjonale aktører og løsninger konkurrerer mot hverandre» (TØI 2018,  Teknologitrender i transportsektoren i Norsk kontekst)

Dette utfordre fylkeskommunens rolle som myndighet og tjenestelevandører. Buskerud fylkeskommune ønsker å være med i å forme fremtidens mobilitet gjennom egne tjenester og virkemidler, og som part i relevante forskning og utviklingsprosjekter. 


Publisert 2. april 2019, oppdatert 25. april 2019.