KVU-Hønefoss

De trafikale forholdene i Hønefoss er utilfredsstillende. Det er derfor behov for å vurdere en framtidig transportløsning for Hønefoss der veg, kollektiv og sykkel ses i sammenheng.

Fylkeskommunen har i samarbeid med Statens vegvesen, Ringerike-, Hole- og Jevnaker kommune vedtatt å starte arbeidet med en Ringerikspakke, der løsninger og finansiering for transportsystemet ses i sammenheng.

Arbeidet med Ringerikspakke har startet med å gjennomføre en konseptvalgsutredning (KVU), som kalles Konseptvalgutredning  for transportsystemet i Hønefoss-området. Dette er en statlig oppgave som utføres av Statens vegvesen.

 

Mer informasjon om KVU Hønefoss finner du her.


Publisert 5. april 2016, oppdatert 28. februar 2018.